Ride a bike News
"น่าน" เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน
พาหัวใจไป “ดงกลาง” เสน่ห์ชุมชนจักรยานเมืองพิจิตร  Click : Travel & Route
เมือง "โคจิ" เดิน ปั่น ในเมืองกระชับ
เส้นทางจักรยาน แยกตลาดแม่เหียะ-แยกพืชสวนโลก-แยกต้นเกว๋น
เชียงใหม่ เมืองน่าปั่น
เปิดเวทีประชุมใหญ่ผังเมืองไทยปี 59 ชูวางผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ฟื้นฟูเมือง
ครม.ไฟเขียวมาตรฐาน“Bike Way”ทั่วไทย
Cyclists in Beijing
ปั่นเพื่อพ่อ
Car Free Day : เดินและปั่น
ปั่นเพื่อแม่
“ผู้ว่าฯเชียงใหม่” เอาจริง ! เดินหน้าสู่ “เมืองจักรยาน”
“โชคชัย  พนมขวัญ” ขยับ “แพร่” ปรับสู่ “เมืองจักรยาน”
“แพร่” หนึ่งในเมืองแห่งล้านนาตะวันออก เป็นเมืองขนาดกะทัดรัดที่ยังมีวิถีเรียบง่าย คงวัฒนธรรมและความเป็นเมืองเก่าไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางกระแสของความทันสมัยที่กำลังรุกคืบเข้าหาเมืองทุกเมือง การดำรงไว้ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างของ “แพร่” โดยไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามากลืนทับมากนัก แต่กลับมองถึงการพัฒนาเมืองในระยะยาวด้วยการเริ่ม “ขยับ” และ “ปรับ” วิถีของคนเมืองแพร่สู่วิถีของ “จักรยาน” เป็นการออกแบบเมืองที่จะทำให้เมืองน่าอยู่ในอนาคต “โชคชัย พนมขวัญ” นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ให้สัมภาษณ์ “Ride a Bike News”
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation