Ride a bike News
TCEB ไอเดียเก๋ หนุนปั่นมาประชุม (อ่าน 3159 )
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilties Department) ร่วมกับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำร่องพัฒนา “โครงการจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯสิริกิติ์” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการไม
นำร่องสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ เทศบาลฯปั้นเส้นทางปั่นจักรยาน (อ่าน 4167 )
สภาพปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ก็คือปัญหา "การเดินทางและการขนส่ง" ภายในเขตเมืองและระหว่างเมือง ที่ยังต้องพึ่งรถยนต์ส่วนบุคคล ความหนาแน่นของรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และมีจำนวนรถจดทะเบียนสะสม
« หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย »
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation