Travel & Route
ชัยนาท - จักรยาน - Super Slow life

 เรื่อง/ภาพ      Sutida           

 

           “ชัยนาท” เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตราบลุ่มภาคกลาง เป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตเรียบง่าย ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ อันเป็นตัวตั้งหล่อหลอมความน่าอยู่ของเมืองเอาไว้ กับอีกบริบทหนึ่งคือความเป็น “เมืองจักรยาน” ที่ได้เข้ามาเติมเต็มเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เป็นเมืองวิถีช้าที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก

            การมาเยือนเมืองชัยนาทหนที่สองของฉันในรอบปีนี้ ได้มีโอกาสร่วมปั่นจักรยานกับทีมสมาคมจักรยานจังหวัดชัยนาท รวมระยะทางราว 34 กิโลเมตร จากตัวเมืองชัยนาท-วัดธรรมมูล-บึงสำเภา-มโนรมย์ เป็นเส้นทางปั่นที่น่าตราตรึง ด้วยเพราะมีสายน้ำเจ้าพระยาเป็นแรงดึงดูด

            การปั่นจักรยานในเมืองชัยนาทไม่ใช่สิ่งยากลำบาก ด้วยขนาดเมืองที่กะทัดรัด การจราจรที่ไม่คับคั่ง ทำให้สามารถปั่นจักรยานได้อย่างคล่องตัว แม้ไม่มีทางเฉพาะจักรยาน (Bike Lane) แต่ยานพาหนะทุกประเภทต่างแบ่งปันการใช้เส้นทางอย่างเท่าเทียม เป็นมิตรและมีน้ำใจกับจักรยาน

            ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีของการรณรงค์ส่งเสริมให้ “ชัยนาท” เป็น “เมืองจักรยาน” ด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของ “สุทธิพงษ์  จุลเจริญ” ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญ ทำให้วันนี้ “ชัยนาท” และ “จักรยาน” จึงเป็นสิ่งคู่กันแบบแยกไม่ออก “จักรยาน” สามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปในเมืองนี้ ทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันและการปั่นเพื่อออกกำลังกาย

            อย่างที่ฉันได้บอกไว้ว่า เส้นทางปั่นจากตัวเมืองชัยนาท-วัดธรรมมูล-บึงสำเภา-มโนรมย์ เป็นเส้นทางที่น่าตราตรึงไม่น้อย ด้วยเพราะตลอดเส้นทางมีวิถีเรียบๆของชุมชนให้ได้เห็น มีนาข้าวสีเขียวให้สัมผัสอย่างชื่นตา และมีแม่น้ำเจ้าพระยาให้สัมผัสอย่างชื่นใจ ทั้งหมดนั้นช่วยให้ลืมเหนื่อยจากการปั่น แต่มีความสนุกสนานและความสุขเข้ามาแทนที่

            วัดธรรมมูลวรวิหาร เป็นวัดคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออก ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท มีความเชื่อว่า น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมมูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ พระพุทธรูปทองสำริด ประทับยืนปางห้ามญาติอันมีนามว่า หลวงพ่อธรรมจักร

           

            จากวัดธรรมมูลฉันมุ่งหน้าสู่บึงสำเภา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอมโนรมย์ เป็นบึงธรรมชาติ มีน้ำเต็มตลอดปี ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ปั่นจักรยานทางเรียบ ด้วยถนนลาดยางขนาด 2 เลน เส้นทางรอบบึงสำเภามีระยะทางราว 4 กิโลเมตร โดยมีสัญลักษณ์ของเส้นทิศทางแสดงไว้บนพื้นถนนชัดเจน รวมถึงป้ายสัญลักษณ์จักรยาน ร่มรื่นด้วยร่มเงาของต้นไม้โดยรอบของบึงสำเภา เป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่แสนรื่นรมย์จริงๆ

            ฉันได้สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานอีกหลายเส้นทางในจังหวัดชัยนาท พบว่าห้วงแห่งหุบเขาหลายลูกที่ตั้งโดดเด่นในเขตอำเภอเมือง เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ควรพาตัวเองและจักรยานเข้ามาอยู่ใกล้ๆ

              บนเส้นทาง "เขาขยาย" ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ราว 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาราว 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาราว 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร จากพื้นที่แห้งแล้งเหมือนภูเขาทะเลทราย วันนี้กำลังจะกลายเป็นภูเขาสีเขียวเหมือนเช่นที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ได้มีแนวคิดฟื้นฟูเขาขยายมาตั้งแต่แต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เขาขยายให้เป็นเขาสวรรค์  

                 ด้วยการปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่จำนวนหลายแสนต้น และการจัดทำเส้นทางจากสนามกีฬาเขาพลอง       สเตเดี้ยมที่อยู่ใกล้ๆกันเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เขาขยาย และภายในบริเวณพื้นที่โครงการจะจัดทำเส้นทางรอบเขาสำหรับปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง และเส้นทางขึ้นเขา สำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปทำกิจกรรมและชื่นชมทัศนียภาพ

                  เส้นทางปั่นจากเขาขยายเป็นถนนลาดยางเส้นทางเรียบ ที่สามารถปั่นจักรยานเชื่อมไปสู่เขาบ้านกลำระยะทางราว 3-4 กิโลเมตร

              ที่นี่ชอุ่มชุ่มเย็นด้วยนาข้าวเขียวขจี มีนกปากห่างเดินหากินอยู่กลางทุ่ง และมีเขาบ้านกลำเป็นฉากหลังเด่นตระหง่าน ซึ่งได้ห่อหุ้มความงดงามของทุกสรรพสิ่งเอาไว้

            ชัยนาทและจักรยาน เป็นแบบฉบับของเมืองวิถีช้าๆ ในระดับ.... Super Slow life

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation