Travel & Route
ปั่นจักรยาน ดูชุมชนริมน้ำอ่าวมาริน่า@สิงคโปร์

เรื่อง/ภาพ     Akom  Joe

 

            เป็นโครงการของหน่วยงานที่เรียกว่า The Singapore International Water Week (SIWW) ซึ่งคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเรื่องการใช้น้ำของสิงคโปร์  ทั้งด้านระบบอุตสาหกรรม การอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยนำรูปแบบของนวัตกรรมมาใช้ และกิจกรรมหนึ่งของโครงการนี้คือ  การให้เยาวชนมาร่วมปั่นจักรยานเพื่อดูชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำบริเวณอ่าวมาริน่า เบย์ หรือ Marina Bike Learning Trail 

            

               โดยเส้นทางดังกล่าวจะชมทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่อยู่ริมแม่น้ำ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอ่าวมาริน่า ที่มีย่านเศรษฐกิจ และศูนย์กลางทางราชการ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนจะได้ปั่นรอบบนทางริมแม่น้ำ จากสวน Kallang ไปยังแม่น้ำสิงคโปร์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้คนริมแม่น้ำ การพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมและเกมส์ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้

             

            ผมมีโอกาสได้ปั่นจักรยานไปย่านริมน้ำอ่าวมาริน่าเมื่อครั้งไปสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2558  และได้เห็นกิจกรรมของกลุ่มเด็กๆสิงคโปร์กำลังศึกษาวิถีชุมชนริมน้ำ ทำให้ผมคิดว่าบริเวณกรุงเทพฯ-ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา- เกาะรัตนโกสินทร์เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างมาก เพราะเส้นทางจักรยานก็มีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นเส้นทางสัญจรจักรยานเป็นสิ่งที่สำคัญ คือเส้นทางที่จะสร้างความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ชุมชน พฤติกรรมของชุมชนริมแม่น้ำ สถาปัตยกรรมเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากยิ่งขึ้น

            ผมคิดว่าน่าสนใจและมีเสน่ห์กว่าสิงคโปร์มาก เพราะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีความหลากหลาย และมีเรื่องราวมากมายให้น่าค้นหา

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation