Travel & Route
ปั่นย่านประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ชมต้นไม้ 100 ปี

เรื่อง/ภาพ   น้ำเย็น

 

สายๆของเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่ง ฉันปั่นจักรยานท่องชมย่านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ปั่นมาถึงวัดนันทาราม ซึ่งตั้งอยู่นอกประตูเชียงใหม่ ในสมัยอดีตกาล วัดนันทารามแห่งนี้ เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองและได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงอยู่ในจำนวนพระอารามทั้ง 8 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่

โบราณวัตถุสถานที่สำคัญภายในวัดนันทารามนั้นน่าชื่นชม ทั้งพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์ ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานที่ทางตำนานพื้นเมืองและตำนานโยนกนครกล่าวรับรองถูกต้องพ้องกันว่า เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา

พระเพชรหรือหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนันทาราม  มีอายุ 500 กว่าปีล่วงมาแล้ว พระพุทธไสยาสน์โบราณองค์ใหญ่หรือพระนอน และพระวิหารที่ตั้งอยู่อย่างสง่างามเป็นรูปแบบศิลปกรรมล้านนาไทยโดยแท้ หรือจะเป็นพระอุโบสถ หอธรรม หรือ หอไตรปิฎกก็ล้วนวิจิตรงดงามทั้งสิ้น

บริเวณโดยรอบวัดมีน้ำล้อมรอบ มีต้นไม้โบร่ำโบราณยืนต้นใหญ่อายุราว 100 ปี ที่ยังได้รับกาอนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ สร้างความร่มรื่นและรื่นรมย์ให้ผู้มาเยือนได้มากนัก

สำหรับฉัน ต้นไม้อายุนับ 100 ปีนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกต้นมีเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์เคียงคู่กับโบราณสถานสำคัญแห่งนี้

โดดเด่นสะดุดตาก็คือ ต้นตาลที่สูงตระหง่านเป็นฉากหลังให้หอธรรมหรือหอไตรปิฎกดูงดงามมากยิ่งขึ้น และทำให้นึกถึงภาพในชนบท ที่จะเห็นต้นตาลปลูกเรียงรายบริเวณคันนา เป็นธรรมชาติของท้องทุ่งที่สวยงาม

ต้นบุนนาค สวยทั้งใบหอมชื่นใจทั้งดอก นอกจากจะมีกลิ่นหอมมากแล้ว บุนนาคยังมีสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรมากมาย ใบใช้แก้เสมหะและพอกสมานแผลสด, ดอกใช้ปรุงเป็นยาบำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ, ผลมีฤทธิ์ช่วยขับเหงื่อ และฝาดสมาน, เมล็ดแก้โรคปวดตามข้อ รักษาโรคผิวหนัง, รากใช้เป็นยาขับลมในลำไส้

สำหรับประโยชน์ด้านอื่นๆ ก็มีมากเช่นเดียวกันคือ ลำต้นใช้ทำไม้หมอนรางรถไฟ งานก่อสร้าง ต่อเรือ และเครื่องเรือนต่างๆ เปลือกลำต้นบดเป็นผงใช้แต่งกลิ่นธูป

เหลือบเห็นต้นลานแผ่ใบสวยงาม นี่ไงที่เขานำไปทำเป็น "คัมภีร์ใบลาน" จารึกพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา รวมถึงใช้ทำงานจักสาน เช่น หมวก งอบ พัด กระเป๋า เสื่อ ใบลานแก่ๆก็ใช้มุงหลังคาและทำผนังหรือฝาบ้านได้

ต้นมะตูมสูงใหญ่ ภาคเหนือเรียกว่า ต้นมะปิน เป็นต้นไม้ที่ชาวฮินดูนิยมใช้บูชาพระศิวะ ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลูก ผลมะตูมล่วงหล่นเกลื่อนพื้นเก็บไปทำประโยชน์ได้มากมาย ใช้เป็นยาบำรุงธาตุเจริญอาหาร ขับผายลม ผลแก่แก้เสมหะ มะตูมสดแก้ลมเสียดแทงในท้อง น้ำมะตูมเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่า อากาศร้อนๆได้น้ำมะตูมเย็นๆสักแก้วคงจะเย็นชื่นใจ

               

 

จักรยานมีชีวิต ต้นไม้มีชีวิต = เมืองมีชีวิต

               

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation