Travel & Route
สิงคโปร์….ต้นไม้ เมือง คน

เรื่อง/ภาพ   น้ำเย็น

 

สีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่กระจายรายล้อมสิงคโปร์ ทำให้ฉันย่ำเดินไปในเมืองนวัตกรรมล้ำสมัยแห่งนี้อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

เมืองที่เต็มไปด้วยแท่งตึก แต่โอบล้อมด้วยต้นไม้  คือพลัง ที่ทำให้เมืองทั้งเมืองร่มเย็น เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวที่ถูกบันทึกไว้แห่งหนึ่งของโลก

“ต้นไม้” มีความสำคัญต่อสิงคโปร์มากเพียงไรนั้น ด้วยการถูกยกให้เป็นวาระประเทศตั้งแต่ในยุคของผู้นำ “ลี กวน ยู” อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องการเปลี่ยนสิงคโปร์เป็นเมืองสีเขียว กับนโยบาย Garden City นั่นคือ การคงพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองมากที่สุด

กว่า 50 ปี กับนโยบายสร้างเมืองเขียว ต้นไม้เติบโตเคียงคู่ไปกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ไม่ตัด ไม่โค่น ไม่ทำลาย แต่ปลูกเพิ่ม ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงปี 1974-2014 โดยในปี 2017 มีจำนวนต้นไม้ 1.4 ล้านต้น มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 9.7 พันไร่ และมีสวนสาธารณะมากถึง 350 แห่ง

ปัจจุบัน สิงคโปร์ยังคงดำเนินนโยบาย Garden In The City สานต่อวิสัยทัศน์ที่ดีงามของอดีตผู้นำ ลี กวน ยู ไว้อย่างแข็งขัน จริงจัง เป็นนโยบายที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทพัฒนาเมือง ปี 2014 – 2030 ที่จะไม่หยุดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

ฉันพาตัวเองเดินเข้าไปใกล้ชิดกับต้นไม้ในหลายย่านของสิงคโปร์ ได้สัมผัสเนื้อเมืองที่มีความเป็นเมืองนิเวศ (Eco-City) อย่างแท้จริง พื้นที่สีเขียวแทรกอยู่ในความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในทุกตารางเมตร

ต้นไม้ เมือง คน เป็น 3 สิ่งที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในสิงคโปร์

เมื่อสิ่งแวดล้อมของเมืองดี พลเมืองก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation