Travel & Route
ปั่นชม Street Art ชุมชนควรค่าม้า

เรื่อง   ชาจีน

ใช้จักรยานเช่าสาธารณะของ Anywheel สำรวจย่านกลางเวียงเชียงใหม่เขตคูเมืองชั้นใน เป็นวิธีที่สบาย ลัดเลาะไปได้ไกลหากจะปั่นเพื่อท่องเที่ยวและเดินทางในเมือง

แรงดึงดูดที่มีเสน่ห์ของย่านกลางเวียงเชียงใหม่เขตคูเมืองชั้นใน นอกจากความคลาสสิคของเมืองที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเป็นเมืองศิลปะ ที่ฉันกำลังจะปั่นจักรยาน Anywheel คันนี้ไปค้นหา “ชุมชนควรค่าม้า” ชุมชน Street Art ที่ขับเคลื่อนบ้านเรือนด้วยศิลปะ

เริ่มตั้งต้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งมีจุดจอดจักรยาน Anywheel ให้บริการ เปิดแอปพลิเคชัน Anywheel และกด Scan to Ride เพื่อสแกน QR Code ที่จักยานเพื่อปลดล็อคจักรยาน และปั่นไปตามถนนพระปกเกล้าผ่านหน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จนสุดถนนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีภูมิ ปั่นไปไม่ไกลนักจากจุดนี้ วัดอยู่ซ้ายมือติดถนน มีรูปปั้นม้าตัวใหญ่สีทอง ยืนโดดเด่นอยู่ที่ประตูทางเข้าวัด

ฉันปั่นจักรยานเข้าไปในซอยด้านข้างวัด ซึ่งด้านในนั้นมีชุมชนควรค่าม้าซ่อนตัวอยู่ ชุมชนที่มีความงดงามของบ้านเรือน มีอัตลักษณ์ ผ่านสายตาผู้คนที่แวะเยือนด้วยงานศิลปะบนกำแพงรั้วของบ้านแต่ละหลัง ที่หลอมรวมกันเป็น Art Fencing Wall หรือกำแพงรั้วศิลปะ

เสน่ห์ของชุมชนควรค่าม้าคือ ความเก๋ ความน่ารัก ความคิดสร้างสรรค์ ของเส้นสายลายสีบนกำแพงรั้วบ้าน ที่มี Character ชัดเจนทุกภาพวาด

การเดินทางด้วยจักรยานจึงเหมาะมากสำหรับการมาเยือนชุมชนควรค่าม้า เป็นทริปที่เดินทางแบบโลว์คาร์บอน ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ ดีต่อชุมชน และได้สำรวจมุมต่างๆที่งดงามในย่านถิ่นนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเนิบช้า ที่มีผู้คนและศิลปะผูกมัดรวมกันไว้ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่

แม้แดดทริปนี้จะแรงไปนิด แต่ก็เพลิดเพลินและได้ประโยชน์เกินคาดทีเดียวค่ะ

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation