Travel & Route
ไซ่ง่อน....City of Trees

เรื่อง/ภาพ    น้ำเย็น

 

ไม่ผิดหรอกที่จะบอกว่า “ไซ่ง่อน” เป็น “City of Trees” เมืองต้นไม้ที่ใครก็ตามที่มาเยือนต้องรื่นรมย์

หากเรามองไปที่เนื้อเมืองในด้านของการวางผังเมือง ด้วยนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้น ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองน่าอยู่

แม้บริบทปัจจุบัน ไซง่อน หรือนครโฮจิมินห์ ได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยในฐานะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ ทว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีสูงถึงร้อยละ 20 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34 ของทั้งประเทศ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของโฮจิมินห์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้านหนึ่งที่สำคัญในเชิงนโยบาย กลับให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสุดขั้ว โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตเคียงคู่มากับเมือง เปรียบดั่ง “หัวใจ” ของเมืองนี้

“เจมส์” ไกด์ชาวเวียดนาม พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่ว บอกกับฉันว่า  รัฐบาลออกกฎหมายห้ามตัดต้นไม้ทุกต้นในโฮจิมินห์ ใครตัดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวสองฝั่งถนนในเมือง ส่วนใหญ่เป็นต้นยางนา ต้นตะเคียน และต้นไทร ปลูกมาตั้งแต่ครั้งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

เขาบอกว่า คนเวียดนามในโฮจิมินห์รักต้นไม้ ทุกคนช่วยกันดูแล เพราะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หลายๆคนเลือกที่จะมานั่งเล่น พักผ่อน พบปะพูดคุยกันในสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่เย็น มากกว่าที่จะนั่งๆนอนๆอยู่ในบ้านที่อากาศร้อนอบอ้าวตลอดวัน การออกมาใช้ชีวิตในสวนสาธารณะจึงถือเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่

ต้นไม้ในโฮจิมินห์อาจสะท้อนถึงการวางผังเมืองนับแต่อดีตที่เป็นอาณานิคม โดยอาจยึดโยงจากลักษณะภูมิอากาศและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปี และมีแค่สองฤดูกาลคือฤดูแล้งและฤดูฝน ผังเมืองที่มีต้นไม้อยู่ในเมือง จึงช่วยทำให้เมืองเย็น 

การเห็นผู้คนนั่ง เดิน ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ จึงเป็นภาพงดงามสำหรับฉัน เพราะต้นไม้ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของชาวเมือง

พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วทุกมุมเมืองในโฮจิมินห์ ฉันว่านี่แหละคือ “ป่าในเมือง”  ที่ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเขียวขจีช่วยกรองมลพิษ และเพิ่มออกซิเจนให้กับเมืองได้อย่างมาก

ในมุมมองของฉัน "ป่าในเมือง" ไม่ใช่เพียงการจัดวางสวนสาธารณะและปลูกดอกไม้สวยงามเท่านั้น แต่หมายถึง การมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ “คน” และ “ธรรมชาติ” สามารถอิงแอบอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ต้นไม้เขียว ถนนเขียว เมืองเขียว คนหัวใจเขียว คือ ชีวิตไซ่ง่อน-โฮจิมินห์

 

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation