Travel & Route
“น่าน” เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน

  ชาจีน           

           

            “น่าน เมืองเก่ามีชีวิต” ประโยคคลาสสิค ที่ฉันก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้น

            “น่าน เมืองเล็กๆ” เป็นเมืองที่น่าปั่นจักรยานมากที่สุด และน่าจะมีการสัญจรโดยการใช้จักรยานมากที่สุด

            ด้วยเพราะขนาดของเมืองที่มีความกะทัดรัด  โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองน่านเป็นเมืองเก่า ระยะการเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในเมืองอยู่ไม่ไกลกันนัก สามารถปั่นจักรยานไปได้แบบไม่เหนื่อย

            แต่วันนี้ บนท้องถนนเมืองน่านกลับเต็มไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เยอะขึ้นอย่างผิดตา

            คงจะดีไม่น้อย หากภาครัฐระดับท้องถิ่นหรือพลเมืองน่าน ร่วมกันกำหนดเมืองที่ไม่มุ่งการใช้รถยนต์ แต่มุ่งเป็นเมืองปั่นจักรยานหรือเมืองแห่งการเดิน        

      

            แม้ในความเป็น “เมือง” อาจเป็นเรื่องยากที่จะทัดทานความเจริญที่ถาโถม เมื่อประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น ความเจริญก็ย่อมเพิ่มขึ้นตาม
            น่าน มีการขยายตัวในแนวราบหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆ แม้วันนี้การจราจรยังไม่ใช่ปัญหาท้าทายของเมืองน่าน แต่หากเมืองขาดการวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างรัดกุม ปัญหารถติดก็อาจกลายเป็นปัญหาท้าทายของเมืองเล็กๆเมืองนี้ในไม่ช้า

            ความเจริญเติบโตทางการค้าและการลงทุน เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองน่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทว่า หากเมืองขับเคลื่อนไปในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เมืองก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

            “น่าน” คือเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน และการที่เมืองเป็นแบบนี้ จะเป็นการเก็บรักษาเมืองเก่ามีชีวิตแห่งนี้เอาไว้ได้ตราบนาน

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation