Travel & Route
"เกาะเทโพ" เส้นทางปั่นที่แสนพิเศษ

ชาจีน   

 

            “เกาะเทโพ” พื้นที่ราบลุ่มที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำสองสาย หนึ่งคือ แม่น้ำสะแกกรัง และอีกหนึ่งคือ แม่น้ำเจ้าพระยา ผืนดินบนเกาะเทโพที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยแม่น้ำทั้งสองสายนั้น ทำให้ที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี และเป็นเส้นทางจักรยานแบบวิถีเกษตร-ธรรมชาติ ( Agriculture & Nature Bike Route) ที่ฉันมุ่งหมายมาเพื่อปั่นจักรยาน

            ตำบลเกาะเทโพอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง ห่างจากตัวอำเภอราว 5 กิโลเมตร คำถามแรกในใจฉันผุดขึ้นมาว่า ทำไมถึงชื่อเกาะเทโพ (ก็มันอยากรู้นี่?) มีที่มาจากแกงเทโพอย่างนั้นหรือ? (ไม่น่าใช่ ไม่ใช่แน่ๆ!!) การตั้งชื่อแห่งหนตำบลใดนั้นต้องมีความเป็นมาเป็นไปจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่สิ

            คำตอบที่ฉันค้นพบก็คือ ในอดีตกาลนั้นพื้นที่ราบแห่งนี้มีลักษณะเป็นอ่าว แม่น้ำสองสายที่โอบล้อมมีปลาชุกชุมในระดับมาก โดยเฉพาะ “ปลาเทโพ” จึงนำปลาเทโพมาเรียกขานเป็นชื่อตำบลเกาะเทโพจนถึงปัจจุบัน นับเป็นชื่อที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

            การเดินทางปั่นจักรยานไปบนเกาะเทโพของฉันเริ่มต้นที่วัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ จูงจักรยานข้ามสะพานวัดโบสถ์จากฝั่งตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สะพานสุดคลาสสิคที่เชื่อมโยงวิถีความเป็นอยู่ของคนสองฝั่งเข้าหากัน และบนสะพานแห่งนี้สายตาของฉันทอดมองไปยังกลุ่มอาคารเรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง วิถีชุมชนบนผิวน้ำ มนต์ขลังแห่งเมืองอุทัยฯ

            “วัดโบสถ์” วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บรรยากาศยามเย็นภายในวัดวัดเงียบสงบ ฉันปั่นจักรยานออกจากวัด เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนที่มุ่งสู่เกาะเทโพ มีป้ายสัญลักษณ์จักรยาน “Bike Route” ติดอยู่ริมทางเป็นระยะ ไม่มีทางจักรยานเป็นการเฉพาะ แต่เป็นเส้นทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ (Share The Road) เป็นการแบ่งปันถนนร่วมกัน

            รถที่แล่นบนถนนสายนี้นานๆจะผ่านมาให้เห็นสักคันสองคัน ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ สะดวกและค่อนข้างปลอดภัยต่อการปั่นจักรยานอย่างมาก 

            เกาะเทโพมีกลิ่นไอของชีวิตในชนบทที่ให้ซึมซับตลอดสองข้างทาง เป็นต้นกำเนิดผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิด ทั้งสวนผัก สวนผลไม้ ไร่ข้าวโพด

 

            โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงนาข้าวแถบบ้านตะโกสูง เป็นทุ่งนาเขียวขจีผืนใหญ่ มีต้นตาลเป็นฉากหลังเรียงเป็นแนวตามคันนา กับฝูงนกปากห่างที่เดินท่อมๆอยู่กลางทุ่ง ทำเอาหัวใจคนปั่นจักรยานอย่างฉันชอุ่มชุ่มเย็นอย่างที่สุด

            เส้นทางจักรยาน (Bike Route) บนเกาะเทโพ มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ทุกสรรพสิ่งที่นี่งดงาม ติดตรึง และฉันได้พาตัวเองและจักรยานเข้ามาอยู่ใกล้ๆ....บนเส้นทางที่แสนพิเศษนี้

           

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation