Ride a bike News
ตำรวจเชียงใหม่ ปั่นสองล้อตรวจเมือง

              “เชียงใหม่” อาจไม่ใช่เมืองแรกที่ตำรวจใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง “จักรยาน” เพื่อออกตรวจตราความเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน ที่ตำรวจเชียงใหม่เดินหน้านโยบายสายตรวจจักรยาน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของตำรวจให้คล่องตัวขึ้น เพราะจักรยานเป็นยานพาหนะที่เคลื่อนตัวได้รวดเร็ว-ว่องไว- และเพิ่มความเป็นมิตรระหว่างตำรวจกับประชาชนได้มากขึ้น

                พล.ต.ต.มนตรี  สัมบุณณานนท์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย “Ride a Bike News” ว่า นโยบายสายตรวจจักรยานของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน โดยตำรวจสายตรวจจักรยานจะปั่นจักรยานออกตรวจพื้นที่ทุกวันในเขตตัวเมืองเชียงใหม่-เขตสี่เหลี่ยมคูเมือง แบ่งเป็น สองช่วงเวลาคือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น.

                ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ จึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งการใช้จักรยานจะช่วยให้การลาดตะเวนลงในพื้นที่เขตตัวเมืองที่มีประชากรหนาแน่นทำได้ง่ายมากขึ้น ขณะที่ยังช่วยเพิ่มสัมพันธภาพดีระหว่างชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวและตำรวจ

                พล.ต.ต.มนตรี  กล่าวว่า ในระยะต่อไปจะสนับสนุนให้ตำรวจเชียงใหม่ใช้จักรยานในการลงพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น เพราะการใช้จักรยานจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง และเป็นการเข้าถึงปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทั้งปัญหาการตรวจจับการทำผิดกฎจราจรบนท้องถนน และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งพื้นที่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะมีสายตรวจลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้ว แต่สายตรวจจักรยานจะเน้นพื้นที่เขตศูนย์กลางของเมือง โดยเฉพาะในเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองที่มีความหนาแน่นของภาคการค้า-ธุรกิจ, นักท่องเที่ยวและประชาชน

                ตำรวจเชียงใหม่ ปั่นสองล้อตรวจเมือง เป็นอีกหนึ่งความน่ารักและการขับเคลื่อนดีๆของ....เชียงใหม่เมืองจักรยาน

 

เครดิตภาพ : พล.ต.ต.มนตรี  สัมบุณณานนท์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation