Ride a bike News
เส้นทางปั่น “แพลูกบวบ”  เมืองชัยนาท

              “ชัยนาท” เมืองจักรยาน คือเป้าหมายที่นอกเหนือจากส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต และเพื่อการออกกำลังกายแล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญให้จักรยานเป็นกุญแจไขประตูชัยนาทเปิดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม (Change for good) ด้วยการจัดอีเว้นท์แข่งขันเพื่อความคึกคักตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นการไขประตูเปิดเส้นทาง “ปั่น Unseen Chainat” บน “แพลูกบวบ” ซึ่งเป็นแพไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

                สุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์ “Ride a Bike News ว่า การเปิดพื้นที่เกาะเมืองท้าวอู่ทอง ซึ่งเป็นเกาะกลางบึงกระจับใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานบนสะพานไม้ไผ่แพลูกบวบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ข้ามจากบึงกระจับใหญ่ไปสู่เกาะเมืองท้าวอู่ทางที่อยู่กลางบึง นับเป็นเส้นทาง Unseen ที่ล้อจักรยานแตะผิวน้ำท่ามกลางทิวทัศน์ที่แวดล้อมด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีนกนานาชนิดและดอกบัวสีชมพูสวยงาม คือ เส้นทางปั่นที่ท้าทาย สวยงามและมหัศจรรย์อีกเส้นทางหนึ่งของจังหวัดชัยนาท โดยมีกำหนดจัดอีเว้นท์การแข่งขันปั่นเส้นทาง “แพลูกบวบ” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 จากจุดสตาร์ทเทศบาลตำบลหันคาถึงเกาะเมืองท้าวอู่ทอง บึงกระจับใหญ่ รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

               บึงกระจับใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว 1,000 ไร่ บ่างช่วงเชื่อมติดกับแม่น้ำท่าจีนที่จะไปสู่สุพรรณบุรี มีน้ำเต็มปริ่มตลอดปี และกลางบึงกระจับใหญ่แห่งนี้ มีเกาะๆหนึ่งชื่อว่า เกาะเมืองท้าวอู่ทองตั้งอยู่ มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 2-3 ครอบครัว  จึงเกิดแนวคิดสร้างสะพานไม้ไผ่  แพลูกบวบข้ามไปยังเกาะเมืองท้าวอู่ทอง ซึ่งแทบจะไม่มีใครได้มีโอกาสข้ามไปยังเกาะแห่งนี้ได้ ด้วยวัตถุประสงค์จะให้เป็นเส้นทางจักรยานที่สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ เป็นเส้นทางปั่น Unseen และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะก็จะสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

               “แพลูกบวบคือ แพที่เอาไม้ไผ่หลาย ๆ ลำมามัดรวมกัน ระยะทางยาว 400 เมตร ความกว้างของแพราว 6 เมตร ซึ่งการก่อสร้างให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสะพานที่ต้องได้มาตรฐานและมีความแข็งแรง มีทุ่นไม้ไผ่เป็นท่อนวางรับน้ำหนักเป็นระยะๆ เราไม่ได้ใช้งบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้าง ไม้ไผ่ได้รับการสนับสนุนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนำมาให้บ้านละลำสองลำ คนก่อสร้างสะพานไม้ไผ่แพลูกบวบแห่งนี้คือ ครูลูกเสือในจังหวัดชัยนาท และหลายกลุ่มคนในพื้นที่ นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณค่า”

              “แพลูกบวบ” เป็นเส้นทางที่น่าจะพาสองแรงขาปั่นสองล้อไปแตะผิวน้ำสักครั้ง เป็นแนวคิดเก๋ๆของผู้ว่าฯเมืองชัยนาท ที่มุ่งนำชัยนาทไปสู่เมืองจักรยาน ที่อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาวิถีชุมชน ระบบนิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะสรรสร้างชุมชนเล็กๆให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation