Ride a bike News
เชียงใหม่รุก “เมืองจักรยาน” เต็มสูบ เปิดฉาก “ไบค์เลน” เลียบคลองชลฯ-700ปี

                เส้นทางจักรยานที่มีระยะทางราว 5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ขนานไปกับคลองชลประทาน มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี-ห้วยตึงเฒ่า เป็นโครงการจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลักดันให้เกิดขึ้น ตามนโยบายการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาสู่เมืองจักรยาน ด้วยงบประมาณการก่อสร้างราว 20 ล้านบาท

                สำหรับทางจักรยาน (Bike Lane) เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางเฉพาะจักรยาน ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่ม ทั้งการปั่นออกกำลังกาย การปั่นเพื่อการท่องเที่ยว และการปั่นในชีวิตประจำวัน โดยตลอดแนวเส้นทางระยะ 5 กิโลเมตรขนานไปกับคลองชลประทาน ถือเป็นเส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัยสูง และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

                โดยโครงสร้างการก่อสร้างได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางสำหรับจักรยาน และช่องทางสำหรับผู้วิ่ง หรือเดินออกกำลังกาย ซึ่งช่องทางสำหรับจักรยานจะมีทั้งขาไปและขากลับ มีความกว้าง 1.5 เมตร 

 

                ทั้งนี้ เส้นทางแรกหรือระยะที่ 1 ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว เริ่มต้นจากหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระยะทางราว 2.6 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ เส้นทางที่เริ่มต้นจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จราวกลางเดือนมิถุนายน 2558

 

                นอกจากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมแผนกำลังจัดทำอีก 3 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1.เส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่ระยะทางราว 13.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท เส้นทางที่ 2 เวียงกุมกาม อำเภอสารภี ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร  งบประมาณราว 3.7 ล้านบาท ซึ่งสองเส้นทางแรกเป็นเส้นทางในประเภทเขตเมืองและชุมชน เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายพืชสวนโลก-พระธาตุดอยคำ-ไนท์ซาฟารี  ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรเศษ งบประมาณ 7.4 ล้านบาท  เป็นเส้นทางสาธารณะและท่องเที่ยว โดยทั้งสามเส้นทางอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation