Ride a bike News
"ปั่นเปิดเมืองชัยนาท" คึกคัก นักปั่นทะลุ 3 พันคน

               "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท"ครั้งที่ 2 ปี 2558 คึกคักอย่างเป็นพิเศษ มีนักปั่นจากหลายแห่งที่เข้ามาร่วมปั่นกันล้นหลามกว่า 3,000 คน โดยงานนี้เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาทและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

               สุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท บอกว่า นี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของการพัฒนาชัยนาทไปสู่เมืองจักรยาน และได้ปักธงอีเว้นท์ "ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น" เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานทุกเดือน ตลอดปี 2558 ด้วยความมุ่งหวังให้ชัยนาทเป็นจุดหมายปลายทางของนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ และทั่วทุกมุมโลกที่สามารถมาปั่นจักรยานที่จังหวัดชัยนาทได้ทุกเดือน

               ความเป็นเมืองจักรยานของเมืองนี้ เริ่มฉายภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ "ชัยนาท"

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation