Ride a bike News
กองทัพอากาศ-TG เชิญนักปั่นร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง"

กองทัพอากาศ โดย พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน " ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง " ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  จะมีพิธีปล่อยขบวนจักรยานในเวลา  07.00 น. ณ โรงเรียนนายเรื่ออากาศ   นักปั่นที่สนใจร่วมกิจกรรมเตรียมตัวลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ ในวันที่ 26 มกราคม เวลา 9.00 น.  เพื่อรับเสื้อนักปั่นฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 999 ท่าน เท่านั้น!  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.rtaf.mi.th/rtaf.aspx  www.facebook.com/ThaiAirways , www.facebook.com/AmazingThailand , www.tourisumthailand.org 

กำหนดการ

“ กองทัพอากาศ ปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์  รักในหลวง”  

เพื่อร่วมใจปั่นจักรยานถวายพระพร และทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๕.๓๐ น.          - ลงทะเบียน รับของที่ระลึก ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ  (ดอนเมือง)

                        - พิธีกร แนะนำเส้นทาง กฎกติกา และกำหนดการ

๐๖.๔๕ น.          - กล่าวเปิดงาน  / ถ่ายภาพหมู่

๐๗.๐๐ น.           - ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทำพิธีปล่อยขบวนจักรยาน ขบวนจักรยานออกเดินทางจากโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้าถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาเข้าประตูกองทัพอากาศ เส้นทางท้ายสนามบิน ผ่านประตูทางออกปั๊ม ปตท. เลี้ยวซ้ายขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)      

๐๘.๒๐ น.          - ขบวนจักรยานลงทางยกระดับอุตราภิมุข (ดินแดง – โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี) เลี้ยวขวาสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ถนนพญาไท – ถนนศรีอยุธยา มุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า

๐๘.๕๐ น.          - ขบวนจักรยานเข้าจุดพักบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และจัดขบวนเพื่อเดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราช

๐๙.๓๐ น.           - ขบวนจักรยานเคลื่อนขบวน  มุ่งหน้าสู่สะพานพระราม ๘ สู่สะพานคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้าย

                           บนสะพาน เข้าสู่ถนนเส้นทางโรงพยาบาลศิริราช

๑๐.๐๐ น.           -  ถึงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานนำจักรยานเข้าจอด และจัดขบวนเพื่อเดินทางสู่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

                           เข้าสู่พิธีถวายพระพร

๑๑.๐๐ น.           - ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทำพิธีถวายพระพร พร้อมคณะนักปั่นจักรยานจัดแถวร่วมพิธี

๑๑.๓๐ น.           - เสร็จพิธีถวายพระพร

๑๒.๐๐ น.           - ร่วมกิจกรรมกับกองทัพอากาศ ชมดนตรี และรับประทานอาหาร ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

                           และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ น.           - กองทัพอากาศจัดรถรับส่งคณะจักรยานกลับสู่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ

................................................................................................

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation