Ride a bike News
"Anywheel" ปักหมุดจักรยานสาธารณะเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอนี่วีล จำกัด (Anywheel) เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการดำเนินงานให้บริการรถจักรยานสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

นางสาวรัญชนา ประทุมสินธุ์ ผู้จัดการ บริษัท เอนี่วีล จำกัด (Anywheel) เปิดเผยว่า แนวทางการใช้จักรยานสาธารณะ Anywheel ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นการตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองคาร์บอนต่ำและเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งหมด 4 เฟส คือ พื้นที่บริเวณเมืองเก่า (โซนคูเมือง) โซนสวนดอก โซนนิมมาน และโซนช้างเผือก ตั้งเป้าไว้ที่ 1,250 คัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 โซนช้างม่อย ช้างคลานและหายยา จำนวน 750 คัน เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน โซนวัดเกตุ สันป่าข่อย โรงเรียนปริ้นส์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 750 คัน เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม และ โซนแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หางดง ถนนเรียบคันคลองชลประทาน จำนวน 750 คัน เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาจักรยานที่มีคุณภาพ เพื่อผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาการเดินทางให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งรถจักรยานสาธารณะ เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นการลดพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยให้ทางบริษัทประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเรื่องของการวางจุดบริการในพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึงการขออนุญาตการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นสถานีจอดรถจักรยาน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่ใช้ทางเท้า และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานจักรยานสาธารณะด้วย

สำหรับบริษัท เอนี่วิล จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการค้นหาจุดจอดรถจักรยานสาธารณะ ถือเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation