Ride a bike News
เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ชวนปั่น 19 มีนา พิชิตเส้นทาง 3 ส.

เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เป็นกิจกรรมดีๆที่เทศบาลนครเชียงใหม่ริเริ่มจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนเชียงใหม่หันมาใช้จักรยานกันให้มากขึ้น มุ่งสู่เมืองจักรยานในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์จักรยาน 3ส. คือ 1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเส้นทางจักรยานนำร่องคือ สวนหลวงล้านนา ร.9 เส้นทางถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถนนนิมมานเหมินทร์ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สำหรับระยะเวลาของการรณรงค์กำหนดไว้ 5 เดือน เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 , วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 และสำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 จะปั่นในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เป็น Route พิชิต 3 ส คือ สวน เส้นทาง สนาม  ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร กำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. ลงทะเบียนนักปั่น  ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเวลา 06.10  ปล่อยขบวนจักรยาน 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation