Interview
จิตตเกษมณ์” เปิดไอเดีย “นครสวรรค์เมืองจักรยาน”

เรื่อง/ภาพ       ชาจีน       

        

                ภารกิจการพัฒนาเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือ การสร้าง “เมืองจักรยาน”  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลยุทธ์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี นโยบาย “นครสวรรค์เมืองจักรยาน” ยังคงถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กับการเอาจริงเอาจังของ “จิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ” นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

                แนวคิด “นครสวรรค์เมืองจักรยาน” มีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อการสัญจรและออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมปั่น ปั่น ปั่น เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานทุกเดือน ซึ่งแต่ละเดือนจะมีรูปแบบหรือ Theme ที่ไม่ซ้ำกัน

                นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งประชาชนจะออกมาปั่นร่วมกันเวลา 07.00 น. กิจกรรมปั่นปลุกเมือง ปั่นทุกเย็นเวลา 17.30 น. และกิจกรรม Saturday Night สำหรับคนที่รักการปั่นแต่ไม่มีโอกาสร่วมปั่นในช่วงเวลาอื่น ก็จะรวมตัวกันปั่นในค่ำคืนวันเสาร์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานไปทำงานในทุกวันพุธ เป็นต้น

                “เราพยายามรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยหยุดเลยตลอด 3 ปี และเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชน ที่หันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น ทั้งปั่นในชีวิตประจำวัน ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มากนัก แต่การปั่นเพื่อออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต”

                นายกฯ จิตตเกษมณ์ บอกว่า การทำระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้จักรยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจักรยาน (Bike Lane) ก็มีความจำเป็น แต่อาจเป็นข้อจำกัดที่จะทำในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ เพราะถนนหลายสายในเขตเมืองค่อนข้างแคบ การแบ่งเส้นสำหรับจักรยานเฉพาะทำได้ลำบาก แต่ก็มีแผนที่จะทำทางจักรยานในถนนสายอื่นที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ ทว่า ทางจักรยานก็ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเมืองจักรยาน แต่จักรยานสามารถใช้ถนนร่วมกันได้กับพาหนะอื่นๆอย่างเท่าเทียม ซึ่งต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน แบ่งปันให้ทางกัน การใช้จักรยานก็จะมากขึ้น และสามารถนำไปสู่เมืองจักรยานได้เช่นกัน

                สำหรับปี 2558 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีแผนงานสำคัญในการพัฒนาตามนโยบาย “นครสวรรค์เมืองจักรยาน” ได้แก่ โครงการสร้างทางจักรยานใน 3 จุด คือ ภายในอุทยานสวรรค์, ถนนริมเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และเกาะญวน ด้วยงบประมาณราว 10 ล้านบาท ซึ่งภายในอุทยานสวรรค์จะสร้างทางจักรยานใหม่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ปั่นออกกำลังกายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

                ส่วนถนนริมเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นถนนสายใหม่ที่เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ตัวเมือง (ตลาด) นครสวรรค์ได้ โดยไม่ต้องผ่านถนนสายหลัก (สวรรค์วิถี) ช่วยลดความแออัดของการจราจรได้เป็นอย่างดี โดยถนนริมเขื่อนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดค่อนข้างกว้าง สามารถทำทางจักรยานเฉพาะได้ ซึ่งเทศบาลฯเตรียมสร้างทางจักรยานรวมระยะทางราว 5 กิโลเมตร คาดว่าถนนสายนี้จะช่วยทำให้คนปั่นจักรยานมีความสะดวกมากขึ้นในการสัญจร

                ขณะที่การสร้างทางจักรยานรอบเกาะญวน ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่กว่า 300 ไร่ เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ ที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ โดยเทศบาลฯมีโครงการพัฒนาเกาะญวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะประกอบด้วยตลาดน้ำ กิจกรรมการท่องเที่ยวนั่งแพ พายเรือ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายทั้งการเดินและการปั่นจักรยาน

                “เราจะทำทางจักรยานรอบเกาะญวน ระยะทางราว 2.5 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะรองรับทั้งการท่องเที่ยวโดยจักรยาน และการปั่นจักรยานออกกำลังกาย รวมถึงการปั่นในชีวิตประจำวันด้วย ตอนนี้กำลังเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถนนหลักก็กำลังก่อสร้าง โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559 จะเป็นไฮไลท์ของเมืองนครสวรรค์อีกจุดหนึ่ง”

                นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ บอกอีกว่า อีกแผนงานสำคัญที่จะเริ่มทำภายในปี 2558 ก็คือ โครงการจักรยานสาธารณะให้เช่า ในรูปแบบเดียวกับที่มีให้บริการในกรุงเทพฯ ล่าสุด เทศบาลฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท ลีโอ ออโต้ แมชชีน จำกัด ที่เสนอขอสัมปทาน "โครงการจักรยานสาธารณะ" ในเขตเมืองนครสวรรค์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีแผนที่จะทำจุดจอดจักรยานจำนวน 10 จุด ที่จะมีจักรยานไว้ให้บริการประชาชน มีการควบคุมและบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ที่มีความคืบหน้าแล้วราว 50%

                “เราสนับสนุนโครงการนี้ เพราะจะช่วยลดปริมาณการใช้รถภายในเขตเมือง ในตัวตลาดนครสวรรค์หาที่จอดรถได้ค่อนข้างยาก โครงการนี้จะเชื่อมโยงกับรถขนส่งมวลชนของนครสวรรค์ เช่น รถสองแถวหรือรถเมล์ ที่ผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชนสามารถมาต่อเชื่อมกับโครงการจักรยานสาธารณะ ยืมหรือเช่าจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นโครงการที่จะทำแน่นอนภายใน 1-2 ปีนี้”

                พลังการขับเคลื่อน “นครสวรรค์เมืองจักรยาน” ยังคงมุ่งก้าวไปข้างหน้า แบบค่อยๆสาน ค่อยๆสร้าง ทว่า เป็นก้าวที่มีความต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อบรรลุสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ที่จะนำพาให้เมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

               

               

               

               

               

               

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation