Ride a bike Column
ปั่น..หนิงเซี่ย ต้นแบบเมืองสีเขียว-อนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง/ภาพ   Akom  Joe

 

            เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย หุย ที่มีเมืองหลวงชื่อหยินชวน (Yinchuan)  เป็นหนึ่งในห้าเขตปกครองตนเองของจีน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางตอนบนของแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลือง) ทิศตะวันออกติดต่อกับมณฑลส่านซี ทิศเหนือติดต่อกับติดเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีทิศเหนือเป็นพื้นที่ทะเลทรายได้แก่ ทะเลทรายเถิ๋งเก๋อหลี่ เหมาอูซู่ และอูหลันปู้เหอ เป็นหนึ่งในเมืองเส้นทางสายไหม  ประชากรประมาณ 6.1 ล้านคน    ในตัวเมืองหลวงของหนิงเซียะมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิม หนิงเซี่ยเป็นมณฑลขนาดเล็ก  และดูเหมือนอยู่นอกเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ทว่าเมืองนี้ด้วยความเล็กของมณฑลจึงทำให้สะดวกในการสัญจร และยังเห็นภาพการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอยู่ตลอด ทั้งไปทำงานจับจ่ายซื้อของที่ตลาด ไปทำงาน ด้วยถนนที่กว้างขวาง มีเลนส์จักรยานเฉพาะ ส่วนขนส่งมวลชนก็มีระบบ BRT ทำให้มีการแบ่งแยกเลนส์ขับขี่ชัดเจนที่น่าสนใจคือมีการลงทุนก่อสร้างที่เช่าจักรยานที่เก๋ไม่เบาเพียงวันละ 5 หยวน หรือ 25 บาท โดยเป็นระบบอัตโนมัติ

ภาพการไปเยือนเมืองจีนครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะคนจีนเริ่มหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ด้วยหัวประเทศคือนายซี จิ้นผิงประกาศนโยบายชัดเจนส่งเสริมให้คนมาใช้จักรยานกัน ทั้งลดการใช้พลังงาน และเพื่อสุขภาพของคนจีนเอง ที่จะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาเสียงบประมาณ ดังที่ทราบว่าประชากรจีนมีมหาศาลหากจีนป่วยกันค่อนประเทศคงทุ่มงบประมาณไปทางสาธารณสุขกันเป็นส่วนใหญ่

นครหยินชวนถือเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะสังเกตจากการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ไม่มีคนอยู่ ก็จะปิดเองอัตโนมัติ ให้ความสำคัญกับต้นไม้ในเมือง นอกจากนั้นมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่ประหยัดพลังงานและสามารถวัดความร้อนได้ ใช้พลังงานทดแทนในการสร้างอาคาร และยังมีการลงทุนเพื่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานเพิ่มอีกจำนวน  10,000 ล้านหยวน

           ถือว่าเป็นเมืองกลางทะเลทรายที่น่าสนใจยิ่ง ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองสีเขียวและอนุรักษ์พลังงาน และเป็นเมืองน่าปั่นในจีนอีกเมืองหนึ่ง

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation