Ride a bike Column
มิงกาลาบา...เดินกัน ปั่นไปในย่างกุ้ง

โดย  Akom  Joe

            กลางกรุงย่างกุ้งวันนั้นผมตื่นแต่เช้าตรู่ เป้าหมายคือ การเดินไปใส่บาตรที่เจดีย์ชเวดากอง บรรยากาศยามเช้าที่เมืองนี้รื่นรมย์ดีครับ

           

          

          ระหว่างเส้นทางที่ผมเดินต้องผ่านทะเลสาบกันดอจี (Kandawgyi Nature Park) ซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ผมพัก และไม่ไกลจากมหาเจดีย์ชเวดากองเท่าไหร่นัก ทะเสสาบแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบหลวง (Kandawgyi Lake) สวนสาธารณะใจกลางกรุงย่างกุ้ง เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ มีธรรมชาติที่งดงาม มีต้นไม้ครึ้มเขียวอยู่โดยรอบ ถือว่าเป็นปอดใหญ่ของคนพม่าก็ว่าได้ จะเดินหรือจะปั่นจักรยานก็ดูจะสะดวกและน่าสนุกไม่น้อยเลยครับ

           

           ระหว่างทางที่เดินผ่านรอบทะเลสาบกันดอจี ผมได้เห็นบรรยากาศการออกกำลังกายหลายรูปทั้งเดิน วิ่ง เต้นแอโรบิก ซึ่งคล้ายๆกับสวนสาธารณะหลายๆแห่งที่เมืองไทยบ้านเรา แต่ที่น่าสนใจคือมีกลุ่มปั่นจักรยานชาวพม่าที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ ประเมินด้วยสายตาแล้วระยะทางคงหลายสิบกิโลเมตร  

           

           บนถนนหนทางตอนเช้าๆในกรุงย่างกุ้ง ถนนโล่ง ผู้คนและรถรายังบางตา การสัญจรโดยการใช้จักรยานของคนพม่ายังพอมีให้เห็นอยู่บ้างทั้งในเขตตัวเมืองย่างกุ้ง และเขตรอบนอกตัวเมือง ส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่มีบนถนนเลยครับ เป็นกฎหมายของประเทศพม่าที่ต้องการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งที่เต็มไปด้วยรถยนต์

            นโยบายของรัฐบาลพม่าจึงมุ่งเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหารถติด ผมว่าถ้ารัฐบาลพม่าหันมาส่งเสริมความเป็นเมืองจักรยานควบคู่ไปกับระบบขนส่งสาธารณะ ก็จะดีเยี่ยมเลยครับ เพราะย่างกุ้งเป็นเมืองที่สามารถปั่นจักรยานได้ ทั้งด้านกายภาพของเมืองที่เอื้อและสภาพแวดล้อมเมืองที่มีเอกลักษณ์

             แม้วันนี้รถราจะคับคั่ง การจราจรในกรุงย่างกุ้งจะเริ่มติดขัด แต่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและความเจริญแห่งนี้ก็ยังมีมุมที่น่าเดินและน่าปั่น

            มาย่างกุ้งคราวนี้ได้แค่เดินชมบ้านชมเมือง แต่ครั้งหน้าผมจะขอปั่นพม่าสักครั้งครับ

 

           

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation