Ride a bike Column
ฟินแลนด์ – ระบบขนส่งมวลชน ฟินๆ

เรื่อง        ชาจีน

 

“เฮลซิงกิ” (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ มีระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเมืองหนึ่ง การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายๆจุดในเมืองแห่งนี้จึงง่ายและสะดวกอย่างมาก เป็นเมืองหลวงที่ปลอดจากรถยนต์ และการจราจรที่แออัด แม้รถยนต์จะมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เพราะค่าที่จอดรถแพงลิบ ทำให้คนส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งมวลชนเป็นหลัก

 “จ๊ะโอ๋” ผู้สื่อข่าวแนวหน้า ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศฟินแลนด์มาเป็นเวลา 2 เดือน เล่าว่า ฟินแลนด์เป็นเมืองน่าอยู่ โดยเฉพาะ “เฮลซิงกิ” สภาพแวดล้อมดีมาก สะอาด ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ที่สำคัญที่สุดคือ การเดินทางสะดวกสบาย โดยเรือ รถไฟใต้ดิน รถไฟ และรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) ที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย และตรงเวลา โดยการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในเมืองเฮลซิงกิ สามารถซื้อการ์ดที่ใช้เดินทางกับระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ

แม้แต่การเดินหรือการปั่นจักรยานสู่ดาวน์ทาวน์ ก็สะดวกสบายอย่างมาก การจราจรไม่ติดขัด เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ดีต่อกายและใจ รถยนต์ในเมืองเฮลซิงกิ น่าจะมีสัดส่วนราว 30% เท่านั้น

ฟินแลนด์ถือเป็นรัฐสวัสดิการ ที่ยังคงมุ่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อประชาชน โดยวางแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เมืองเฮลซิงกิเป็นเมืองไร้รถยนต์ในอีก 8 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2025

เป็นเมืองฟินๆ ที่ให้ความสำคัญต่อระบบขนส่งมวลชน อันเป็นหัวใจของการพัฒนาเมือง

 

เครดิตภาพ : Cha-oh Jirakijyada

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation