Ride a bike Column
เดินเย็นใจในกรุงโซล ใต้ร่มเงาต้นแปะก๊วย

โดย   ชาจีน

     

       ฉันชื่นชอบและชื่นชมกระบวนการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก “กรุงโซล” เมืองหลวงของเกาหลีใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งรวมธุรกิจมากมาย และในความเป็นเมืองที่มีความทันสมัยของกรุงโซล กลับมีความเป็นเมืองนิเวศอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์           


       

        เมืองทั้งเมืองของกรุงโซลถูกแวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว ถนนทุกเส้น มุมทุกมุมปลูกต้นแปะก๊วยไว้ตลอดแนวของทางเดินเท้า เรียกได้ว่าเขียขจีและให้ร่มเงาทั้งเมือง ซึ่งการที่รัฐบาลเขาวางผังเมืองด้วยการปลูกต้นแปะก๊วยก็เพราะคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญของต้นแปะก๊วยคือ ช่วยดูดซับมลพิษ มลภาวะ จากท่อไอเสียรถยนต์-คาร์บอนมอนนอกไซด์ ได้เป็นอย่างดี บรรยากาศในกรุงโซลแม้มีรถราค่อนข้างมากแต่ก็ยังรับรู้ได้ถึงความสดชื่น แม้เพียงสิ่งเล็กๆเหล่านี้รัฐบาลของเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

       ด้วยความเป็นเมืองนิเวศสูงนี่เอง ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองแห่งการเดิน ประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงโซลจะเน้นการเดินเป็นหลัก ไม่นิยมใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ รถยนต์ในประเทศเกาหลีใต้ราคาถูกมาก แต่เสียภาษีแพงและคนที่ซื้อรถก็ต้องมีที่จอดรถเป็นของตัวเอง หากไปจอดบนท้องถนนก็ต้องถูกเก็บภาษีที่จอดรถในอัตราที่แพงมาก รถจักรยานยนต์ก็แทบไม่มี มีน้อยมาก           


       

       เหตุที่รถจักรยานยนต์มีจำนวนน้อย ก็เพราะรัฐบาลจะเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ในอัตราที่สูงมาก เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเกิดบ่อยที่สุด ทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้ง่าย ก็เลยต้องเก็บภาษีสูง คนก็เลยไม่ขี่กัน เป็นอีกเรื่องที่นึกถึงคุณภาพชีวิตประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆ            


       

      ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเมืองนิเวศที่ร่มรื่น มีร่มเงาของต้นแปะก๊วยตลอดแนวทางเดินเท้า ก็เลยทำให้ประชาชนเน้นการเดินเป็นหลัก ในระยะใกล้ๆจะเดินเชื่อมต่อจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่ง ซึ่งก็มีความสะดวกสบาย ทางเดินเท้าก็เป็นทางเดินเท้าจริงๆ ไม่มีหาบเร่แผงลอย หรือร้านค้าก็ไม่เอาอะไรออกมาวางขวางทางเดินเท้า ทำให้รู้สึกว่าน่าเดิน ไม่ร้อน แต่ถ้าระยะไกลหน่อยเขาก็จะเดินและมาต่อรถไฟใต้ดินหรือซับเวย์ ส่วนจักรยานก็มีขี่กันบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะขี่กันบนทางเดินเท้าที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเขาก็จะมีสัญลักษณ์ทางจักรยานและจุดจอดจักรยานอยู่เป็นระยะๆ  

ทางเดินเท้าและต้นแปะก๊วยในกรุงโซล เป็นสองสิ่งที่ทำให้เดินได้อย่างเย็นใจ เป็นเมืองแห่งการเดินที่น่าเดินยิ่งนัก

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation